Kurzy
Naša autoškola ponúka všetky dostupné kurzy na vedenie motorových vozidiel a potrebné náležitosti k získaniu vodičského oprávnenia.

 

Bližšie informácie

Školenia
V rámci činnosti organizujeme povinné školenie vodičov z povolania, vodičov referentských vozidiel a vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy.

 

Bližšie informácie

Prvá Pomoc

Naša spoločnosť je oprávnená organizovať a vyučovať kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov.

 

 

Bližšie informácie

Kurzy prvej pomoci PDF Vytlačiť E-mail
Autoškola HAL je držiteľom akreditácie  kurzu  prvej pomoci  č. 05127-6/2009-OZdV vydanej dňa 14.1.2009 Ministerstvom zdravotníctva SR. Autoškola HAL je oprávnená uskutočňovať kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov a vydávať Potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov po jeho absolvovaní.

 

Každý žiadateľ sa môže prihlásiť  osobne na adrese:

 

Autoškola HAL – Ing. Ján Hanzel

Nová 7, 971 01  Prievidza

Tel č. 046/5422470, 046/5422832, 0905 723 078, 0905 275 820

 

v pracovných dňoch Po-Pia od 07.30 hod. do 16.00 hod

 

alebo

 

e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

 

Zodpovedný pracovník je: Ing. Mendelová Marcela

 

 

Prihláška na kurz prvej pomoci:

 

( záväzná prihláška )

 

Kurz prvej pomoci a skúška z poskytovania prvej pomoci sa riadi:

 

  1. zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. vyhláškou MZ SR č. 28/2008 Z.z. o minimálnych požiadavkách  na kurzy prvej pomoci, kurzy inštruktorov prvej pomoci a na skúšky z poskytovania prvej pomoci

 

Cena kurzu: 20 EUR pre každého účastníka kurzu

 

Kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie trvá 8 vyučovacích hodín ( 3 vyučovacie hodiny  teorie, 5 vyučovacích hodín praktickej časti ).

 

 

 

 

Nový kurz: 13.06.2024

Začíname vždy o 15:30 hod

Online testy

Vyskúšajte svoje vedomosti

Kontakt

Autoškola HAL
Ing. Ján Hanzel
Nová 7, 971 01 Prievidza


 
 Email: halpd@times.sk
 Tel.:046/5422470
 Fax:046/5422832
 Mobil:
0905 723078
0905 275820