Sídlo firmy Vytlačiť

Autoškola HAL sídli na ulici Nová 7, 971 01  Prievidza vo vlastných priestoroch od roku 1996 , kde sa nachádzajú: učebne teoretickej prípravy, učebňa prvej pomoci, učebňa praktického výcviku.