Skupiny „B+E“,"B HK96" Vytlačiť

O udelenie vodičského oprávnenia na skupinu B+E žiada žiadateľ, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B.  Skúška z vedenia motorových vozidiel  skupiny B+E sa vykonáva na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej  100 km/h, ktorá nepatrí do skupiny B a ktorá je zložená s motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1000 kg.Výcvik sa vykonáva na osobnom motorovom vozidle Kia Sportage 2,0 s prívesom Agados s celkovom hmotnosťou  1300 kg.

Alebo kurz B HK96 stačí vtedy, ak celková hmotnosť súpravy vozidla a brzdeného prívesu nepresiahne 4250 kg. Ukončenie výcviku bez skúšky.