Školenie vodičov z povolania Vytlačiť

Školenia  je povinný zúčastniť sa  každý vodič , ktorý vykonáva funkciu vodiča z povolania.