Tlačivá Vytlačiť
1. Žiadosť  o udelenie vodičského oprávnenia:

 

   

 

2. Záver o lekárskej prehliadke vodiča:

 

    

 

3. Prihláška do kurzu prvej pomoci žiadateľa o vodičské oprávnenie:

 

    

 

Prihlásiť sa môžete aj  on-line

 

( online prihláška )